Wayfinding & bewegwijzering

Wat is Wayfinding?

Mensen van A naar B begeleiden en tegelijk hun gevoel van zekerheid versterken.

Wayfinding is het cognitieve proces waarbij we onze weg vinden doorheen de gebouwde omgeving.

 

Het wayfinding proces loopt via 4 stappen:

 • Leesbaarheid
  Gebruikers worden voorzien van de nodige info om hun bestemming te kiezen.
 • Oriënteren
  Dit is het process van de initiële plaatsbepaling, in relatie tot objecten/landmarks in de buurt en in functie van de te bereiken bestemming.
 • Begeleiden
  Begint met de keuzebepaling van de te volgen richting naar de bestemming, gevolgd door het onderweg controleren om zeker te zijn dat de geselecteerde route wel degelijk naar de juiste bestemming leidt.
 • Identificeren
  Het herkennen van de correcte eindbestemming.

 

Wat is bewegwijzering?

Bewegwijzering is de alomvattende benaming voor alle middelen die we toepassen om mensen vlot naar hun bestemming te loodsen.

Ruime kennis over de organisatie, de gebruikers, de (architecturale) structuur van het gebouw en de visuele identiteit vormen de basis voor een succesvol project. Meestal denkt men dan automatisch aan het klassieke bord met de pijl. Een goed bewegwijzeringssysteem bevat echter meer dan dat. Het helpt mensen om een mentale map te tekenen met behulp van landmarks, statische & dynamische (lees: digitale) signalisatie, folietoepassingen, …

Signburo is zeer ervaren in het uitvoeren van wayfindingstudies.  We bekijken elk project steeds met frisse ogen en zorgen voor het gepaste concept!

 

Plannen-01

Jarenlange ervaring
Unieke totaalaanpak
Creativiteit & flexibiliteit
Kwalitatieve materialen